Adobe Campaign

Adobe Campaign är en marknadsföringsautomation- och kundkommunikationsplattform som möjliggör för företag och organisationer att skapa, hantera och optimera riktade och personliga marknadsföringskampanjer över flera kanaler, såsom e-post, SMS, sociala medier och webben. Den erbjuder avancerade verktyg för segmentering, automatisering och analys, samt anpassningsmöjligheter och skalbarhet för att mäta behoven hos större organisationer och komplexa marknadsföringsstrategier.