Specialister på Adobe Campaign sedan 2015

relations by elveberg är konsulter inom CRM- och marketing automation-plattformen Adobe Campaign. Våra konsulter har lång erfarenhet inom alla plattformens delar, från utveckling och underhåll av bakomliggande infrastruktur, integrationer och lösningar, till att leda och utföra arbete i det som rör era kunder, som marknadskampanjer, marknadsutskick eller via webbapplikationer. Vi har kunskap inom såväl det tekniska som det strategiska och arbetar med såväl strategisk rådgivning som praktiskt genomförande genom hela processen. Vi arbetar också med utbildning och handledning av våra kunders egna resurser, för att på så sätt höja den gemensamma förståelsen och kunskapen kring digital marknadsföring i allmänhet, och hur man gör det allra bäst via Adobe Campaign i synnerhet.

Vad är Adobe Campaign?

Adobe Campaign är en marknadsföringsautomation- och kundkommunikationsplattform som möjliggör för företag och organisationer att skapa, hantera och optimera riktade och personliga marknadsföringskampanjer över flera kanaler, säsom e-post, SMS, sociala medier och webben. Den erbjuder avancerade verktyg för segmentering, automatisering och analys, samt anpassningsmöjligheter och skalbarhet för att mäta behoven hos större organisationer och komplexa marknadsföringsstrategier.